Vyberte stránku

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01
Chceš být policistou, pracovat na městském či krajském úřadě, u soudu nebo studovat na vysoké škole?
Studuj atraktivní obor Veřejnosprávní činnost.

Co se zde naučíš?
 • orientovat se v českém právním řádu
 • pochopit systém fungování veřejné správy
 • sestavit obchodní dopis nebo jednoduchou smlouvu
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • vést účetnictví
 • vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se můžeš ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých
školách.
Získané znalosti a dovednosti umožňují uplatnění i v soukromém sektoru.
Garantem oboru je právník JUDr. Jiří Kašpar
Uplatnění po studiu:
 • Obor nabízí široké uplatnění na stabilních pozicích s dobrými příjmy např.:
 •  Ve státní správě
 • V samosprávě na obecních, městských a magistrátních úřadech
 • V orgánech Evropské Unie
 • V občanském sektoru
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)