Vyberte stránku

Stáž v Senátu ČR

 

Ve dnech 2. – 6. prosince 2019 jsme my, dvě studentky třídy 4.E oboru Veřejnoprávní činnost, absolvovaly odbornou praxi v Senátu Parlamentu České republiky.

První den jsme byly seznámeny s činností Senátu, jeho kompetencemi a složením, byly jsme provedeny společně s Gymnáziem budovou Senátu.

V úterý jsme se zúčastnily jednání výboru Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Třetí den jsme se aktivně účastnily na schůzi Senátu v jednacím sále Senátu, kde se zrovna projednával Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, probíhala volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv, dále byl projednáván Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, návrh zákona, kterým se mění zákon, o zpracování osobních údajů a jako poslední byl projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Ve čtvrtek jsme byly seznámeny s činností archivu Senátu a pomáhaly jsme při výběru dokumentů vzešlých z činnosti senátu.

Poslední den jsme navštívily schůzi Poslanecké sněmovny a informační centrum Poslanecké sněmovny.

Odborná praxe v Senátu ČR byla pro mě velmi zajímavá, přínosná zkušenost a jsem ráda, že jsem měla tu možnost se jí zúčastnit.

 

Natálie Jílková