Vyberte stránku

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška

Na základě stanoviska MŠMT a rozhodnutí ředitelky školy se jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem na naši škole ve školním roce 2020-21 nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky budou nahrazeny školní přijímací zkouškou studijních předpokladů ve všech oborech a formách vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástaveb.

Z čeho se školní přijímací zkouška koná?

1. písemná část

– první částí bude test z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky – test bude trvat 1 h 30 min, tzn. na každou část je tedy cca 30 minut

– tento test bude vycházet z principu jednotné přijímací zkoušky, v jednodušší formě s ohledem na danou situaci a různý průběh výuky na základních školách

– ověříme především znalosti učiva 8. a 9. ročníků vycházejících z výstupů RVP pro základní vzdělávání a sloužících ke zjištění základním studijním předpokladů

2. pohovor

– písemná část bude hned opravena a poskytnuta uchazeči zpětná vazba, pohovor proběhne bezprostředně po písemné části podle stanoveného harmonogramu a bude konán formou krátkého rozhovoru s učitelem s cílem zhodnotit vyjadřovací schopnosti uchazeče a jeho zájem o obor i studijní předpoklady

Jak se zkouška hodnotí?

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat je 60 bodů:

– 30 bodů z českého jazyka a literatury

– 20 bodů z anglického jazyka

– 10 bodů z matematiky

V případě, že by nebylo možné z důvodu opatření vykonat zkoušku prezenční formou, bude tato školní přijímací zkouška konána online přes aplikaci Teams.

Veškeré potřebné informace k přijímacímu řízení včetně pozvánky ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

V návaznosti na upravené podmínky přijímacího řízení v roce 2021 má ředitel školy kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kompletní  informace ke Školní přijímací zkoušce si můžete stáhnout zde