Vyberte stránku

Projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Naše škola se účastní projektu Doučování žáků škol č. j. MSMT- 31956/2021-4 na který je poskytována finanční podpora EU. Cílem je zmírnit dopady pandemie Covid-19 na výsledky vzdělávání žáků. Projekt je zaměřen na doučování žáků v souvislosti s negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2021/2022, 2020/2021 a druhé polovině školního roku 2019/2020. Aktivity se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat primárně prezenční formou a bude zaměřena především na stěžejní předměty v rámci školního vzdělávacího programu s výsledkem zlepšení kompetencí k učení a doplnění nezvládnutého učiva podle ŠVP

Další informace:

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/propagace-Doučování.docx

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/propagace-Doučování.pdf

 

OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ