Vyberte stránku

Profesní kvalifikace

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb. zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí.

Zákon č. 179/2006 Sb. dělí jednotlivá povolání na tzv. profesní kvalifikace, čímž specifikuje jednotlivá povolání, která jsou samostatně uplatnitelná na trhu práce.

Škola je autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace:

Osobní a provozní služby

 

69-037-M Sportovní masáž 150 hodin
69-071-H Kadeřník 250 hodin
69-030-M Kosmetička 300 hodin
69-035-M Vizážistka 80 hodin
69-024-H Manikérka a nehtová designérka 200 hodin
69-025-H Pedikérka nehtová designérka 200 hodin

 

Obchod

·

66-002-H Skladník / Skladnice 100 hodin
66-003-H Prodavač/prodavačka 200 hodin
66-001-H Pokladní 100 hodin
66-004-H Manažer/manažerka prodeje 250 hodin

 

Ceny kurzů se odvíjí od délky kurzu a počtu účastníků v rozmezí od 7.500 – 30.000 Kč.

Kurz je možné hradit příspěvkem od Úřadu práce, jsme Vám schopní pomoci s vyřízením žádosti.

Samostatně lze u nás vykonat zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. a získat tak Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Cena zkoušky se odvíjí od počtu účastníků a délky zkoušky a pohybuje se zhruba od 2.500 Kč výše.

Na naší škole se lze přihlásit k závěrečné zkoušce u oborů (Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér). Cena závěrečné zkoušky je 1 500 Kč za každou jednotlivou zkoušku (písemná, praktická, ústní). Nutné je předložení úředně ověřeného Osvědčení o získání profesní kvalifikace a podání žádosti.

.

Důležité odkazy ·

http://narodnikvalifikace.cz 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace 

http://www.nuv.cz/nsk2/kvalifikace

 

Kontakt