Vyberte stránku

Základní informace k příjímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

Forma přijímacího řízení:

 

OBORY PŘEHLED

KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBORŮ A NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Rychlý přehled termínů

Podání přihlášky ke studiu do: 1. března 2022
Jednotná přijímací zkouška:    1. termín 12. 4. 2022
                                                                                         2. termín 13. 4. 2022
Náhradní termíny: za 1. termín 10. 5. 2022

za 2. termín 11. 5. 2022

(čtyřleté obory vzdělání a nástavbový obor Podnikání)
Vyhlášení výsledků 1. kola:   

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2022.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě
přihlášky.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.

 

Informace k přijímacímu řízení 2020-21 pro žáky se SVP

Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Od školního roku 2021 – 2022 je celé studium v denní formě BEZ  ŠKOLNÉHO

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

SPECIALIZACE:

  • veřejná správa a právní administrativa
  • právní management
  • firemní management

66-41-L/01 Obchodník 
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

SPECIALIZACE

  • ekonomika obchodu a služeb
  • finanční management
  • management služeb a cestovního ruchu

66-41-L/01 Obchodník se zaměřením grafika v marketingu

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

69-41-L/01 Kosmetické služby
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (dálková forma)

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

Od školního roku 2021 – 2022 je 1. ročník BEZ ŠKOLNÉHO

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

69-51-H/01 Kadeřník
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

66-53-H/01 Operátor skladování
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)


Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Od školního roku 2021 – 2022 je celé studium v denní formě BEZ ŠKOLNÉHO

64-41-L/51 Podnikání

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma) – školné 1500 Kč

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /srv/_container/_1000194/web/content/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
Facebook Pagelike Widget