Vyberte stránku

V úterý 4. 10. 2022 jsme se v čistě dámském složení vyrazily do Základní školu ve Velkých Opatovicích, kde jsme prezentovaly obory vyučované na naší škole. Nejdříve pro nás hostitelé připravili prohlídku školy.

Obhlédly jsme velké, nově vybavené odborné učebny, školní jídelnu, tělocvičnu … a trochu jsme záviděly školní bufet a vnitřní bazén, kam chodí žáci školy plavat.

V učebně přírodopisu jsme si rozložily svoje nádobíčko a ukázaly žákům naše odborné kosmetické, kadeřnické a masérské dovednosti. Zároveň jsme odpovídaly na všetečné otázky zvídavých žáků. Výjezd ze školy spojený s předvedením odborných dovedností jsme si užily a věříme, že jsme žáky zaujaly natolik, že je potkáme v příštím školním roce na chodbách naší školy v řadách žáků prvních ročníků.