Vyberte stránku

Pražský Studentský Summit pohledem našeho studenta

Adam Štrajt, student třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost, se pravidelně účastní Pražského Studentského Summitu, který uvádí studenty do světa mezinárodních vztahů a zároveň zlepšuje jejich komunikační dovednosti. V letošním roce proběhl už 26. ročník projektu, z pochopitelných důvodů tentokrát on- line (fotka je z předchozího ročníku). Adam projekt popisuje takto:

Prostřednictvím simulace jednání vrcholných institucí mezinárodních organizací mají účastníci možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dědictví či životního prostředí a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Pražský studentský summit dává účastníkům unikátní možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. Projekt, který se hlásí k myšlence neformálního vzdělávání, klade důraz na rozvoj osobnosti svých účastníků a doplňuje tak výuku na českých školách. Je to vysoce prestižní událost sponzorovaná The Kellner Family Foundation,  nadací Petra Kellnera, kterou v současnosti vede jeho manželka.

Základním cílem projektu je rozvinout znalosti, dovednosti a schopnosti jeho účastníků, a to nejen studentů středních a vysokých škol, kteří na projektu vystupují v roli diplomatů, ale i členů přípravného týmu PSS. Účastník projektu si odnáší nové poznatky, vybrousí “soft skils” a modeluje své kritické a analytické myšlení. Projekt je otevřen všem uchazečům bez ohledu na to, jaké jsou jejich zájmy a profesní plány, jelikož se zaměřuje na rozšiřování kompetencí, jež naleznou uplatnění v běžném životě i v jakémkoli odvětví lidské činnosti.

A jaké jsou největší výhody pro účastnící se studenty?

-Zlepšení komunikacčních dovedností a můuveného projevu jak v českém, tak v anglickém jazyce
-Možnost potkat řadu významných osobností
-Náklady spojené s účastí na summitu mají studenti hrazené a je jim zajištěno ubytování
Certifikáty ze summitu pomáhají studentům dostat se na vybrané vysoké školy (především právního a ekonomického zaměření)

Adam se už připravuje na další ročník a rád by sestavil školní tým, který by Obchodku na summitu reprezentoval. O průběhu příprav vás budeme průběžně informovat:-)