Vyberte stránku

SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička zapojena do evropského projektu eTwinning

Ve dnech 14. – 17. 10. 2021 proběhlo v polském Krakově setkání projektových manažerů eTwinnigového společenství s cílem najít partnery pro společný mezinárodní projekt, na kterém by pracovali naši žáci společně s učiteli. I já jsem se zúčastnila tematického setkání a v rámci workshopů jsem navázala spolupráci se dvěma spřízněnými školami: Strední odbornou školou technickou ve slovenské Staré Ľubovňi a se Střední školou v Havířově – Prostřední Suché.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou pracovníci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Jsme rádi, že projekt je otevřen i odborným školám a naši žáci odstartují v průběhu školního roku 2021-22 spolupráci na projektu Mediální a skuteční hrdinové v prostředí TwinSpace. Projekt je zaměřen na rozvoj mediální a čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s ostatními žáky budou vyhledávat a rozpoznávat informace z různých médií, hodnotit jejich pravdivost, zkreslování obsahu nebo nepravdy, neboť média a online prostor mají silný vliv na vnímání světa a mohou být zdrojem mediální manipulace a dezinformací. Kromě znalostí si žáci rozšíří své digitální, jazykové a komunikační dovednosti a další dovednosti studenta 21. století (týmová práce, kritické myšlení, kreativita, kulturní povědomí, reprezentace sebe i školy atd.).

Poslední rok ukázal, jak velmi křehké může být tradiční školství a jak důležité je investovat do moderního vzdělávání, které klade důraz na spolupráci, praktické dovednosti využitelné v reálném pracovním i osobním životě. Online prostor a teamová projektová výuka je žákům velmi blízká a dává možnost rozvíjet jejich potenciál. Věřím proto, že nové vzdělávací metody projektu a spolupráce s ostatními žáky a učiteli z dalších škol bude přínosem pro sebevzdělání žáků i učitelů a zpestřením tradiční výuky.

Ing. Marcela Mrázová

ředitelka školy

Návštěva Půdy Městské knihovny v Poličce

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se naši žáci 1. C1 oboru kadeřník zúčastnili na Půdě Městské knihovny v Poličce přírodovědného programu ,,Lidské tělo zblízka.“ Mladí kadeřníci si zde prohlédli povrch lidského těla, tedy kůži, chlupy a především vlasy pěkně zblízka – lupou a mikroskopem. Dále zjišťovali, jestli se lidské chlupy a vlasy nějak liší od srsti různých zvířat. Poté jim byly zobrazeny pod mikroskopem červené a bílé krvinky, spermie, klíště a veš.

Na Půdě městské knihovny jsme byli poprvé, moc se nám tam líbilo a těšíme se na nějaký další program.


ŽABÁK PEPA – aneb co nedělat v internetovém světe

V úterý 5. října 2021 k nám do školy přijel do školy František Krampota, aby nám povyprávěl o nebezpečí na internetu a o zadávání osobních informací či prezentaci fotografií a videí. Celý program trval zhruba dvě hodiny a byl zaměřen na pravidla bezpečného chování v internetovém prostředí.

Bavili jsme se společně o tom, jak zabránit situaci, kdy by se kdokoliv cizí napojil nejen na naše sociální sítě a o tom, co znamenají pojmy stalker a stalking. Proběhla debata o tom, co vše se o nás mohou dozvědět cizí lidé prostřednictvím špatně nastavených sociálních sítí a jak je možné naše osobní informace zneužít například k vydírání. Nejde ale pouze o cizí osoby, zneužívat informace či mediální sdělení často mohou i naši kamarádi či blízcí s cílem se pomstít nebo nás vydírat.

Celá přednáška byla rozdělená na dílčí témata – kyberšina, sexting, stalking, problematika hackerů a mnoho dalších témat. Řešili jsme například správně vytvořené heslo – mnoho z nás velmi znervóznělo, protože jsme zjistili, jak nedostatečně silná hesla máme k přihlašování do důležitých aplikací, kde jsou uloženy naše osobní, ale i platební údaje. Takové chování je tedy rizikové nejen z hlediska zneužití osobních informací, ale i z ekonomického hlediska – např. zneužití platebních údajů.

Velmi zajímavé bylo, když pan Krampota vybral dva dobrovolníky ze třídy a ukázal nám, co vše je schopen o nich zjistit, aniž by je znal a měl větší přístup k jejich osobním informacím. Byl to dost odstrašující příklad. Vyprávěl nám i další skutečné příběhy zneužití informací ať už v rovině osobní nebo ekonomické.

Přednáška byla vedená velmi zajímavou a nenásilnou formou, pan Krampota byl vtipný a k udržení naší pozornosti pomáhal i zelený žabák Pepa, který řídil diskuzní fórum. Dvě hodiny utelky jako voda a my daleko lépe pochopili rčení – dobrý sluha, špatný pán. V případě online světa totiž platí dvojnásob!


Workshop “Objev v sobě podnikatele”

V rámci workshopu „Objev v sobě podnikatele“ který pořáda PPINK se naši studenti mohli v říjnu vžít do role začínajících podnikatelů?
Nejzajímavější části programu byla prezentace jejich podnikatelských nápadů spolužákům, kteří jim následně společně s lektorkou poskytli zpětnou vazbu.
Workshop proběhl v přátelské atmosféře a pokud budou mít studenti zájem, můžou s naší učitelskou podporou pokračovat v práci na svých nápadech.


Proměna v našich salonech

Na začátku nového školního roku na pracovištích odborného výcviku proběhla proměna. Podíleli se na ní žáci oboru kadeřník a kosmetička. O barevnou změnu vlasů a styling se postaraly žákyně třetího ročníku Viktorie Etzlerová a Annabelle De-Rooij. O krásný make-up žákyně třetího ročníku Tereza Horáková. Jak se proměna modelky povedla posuďte sami…..


Výlet 1.C1

Ve slunečných podzimních dnech se třída 1.C1 s třídní učitelkou a učitelkami odborného výcviku vypravila na adaptační výlet za účelem stmelování kolektivu. Jako aktivitu jsme vybrali ADVENTURE GOLF v Litomyšli, kde v příjemném prostředí proběhla soutěž o nejlepšího golfistu. Za krásného počasí a dobré nálady jsme si zahráli také volejbal. Akce proběhla úspěšně a doufáme, že nebude poslední.

Školní časopis Internetem bezpečně

Tým tří studentek se účastnil soutěže organozované časopisem dTest na téma bezpečnosti na internetu a sociálních sítí. Zadáním bylo vytvořit na toto téma časopis Internetem bezpečně. Redakce dTestu ocenila práci našich studentek krásným 5. místem. Gratulujeme!

Časopis si můžete stáhnout a prohlédnout tady


Obchodka pomáhá

Oblastní charita Polička oslovila naši školu s návrhem, zda by se výtvarně nadaní žáci nechtěli zapojit do dobročinné akce spočívající v tvorbě kreseb, z nichž pak porota vybere ty nejzdařilejší, tyto budou následně vydraženy a výtěžek bude použit na podporu charitních služeb. Naši žáci byli nadšeni, že se takové akce mohou zúčastnit. Jejich výtvory jsou opravdu krásné a s citem provedené. Chtěli bychom touto cestou poličské charitě poděkovat za příležitost ke spolupráci na dobré věci, a naskytne-li se někdy v budoucnu podobný počin, rádi se dle možností pokusíme opět zapojit. 

Mgr. Ivana Dvořáková, 
učitelka odborných předmětů 


Náš “Zlatý masér” David Meduna

David je studentem závěrečného ročníku masérského oboru a poprosili jsme ho, aby nám sepsal, jak je se studiem spokojený a především se vrátil ke svému třetímu místu v soutěži “Zlatý masér”, které získal v roce 2019.

Ke studiu na Obchodce:
“Obchodku jsem si vybral především proto že jsem chtěl odjakživa pomáhat lidem a zároveň rozjet svou kariéru. Přesně tomu se na Obchodce můžete naučit – pomáhat lidem od různých bolestí a nepříjemností, které je potkaly. Věřte mi že není lepší pocit, než když za vámi váš klient přijde se slovy vděku za pomoc a ještě za to jste příjemně finančně odměněni.
Jsem na této škole už třetím rokem a za tuto dobu jsem měl spoustu příležitostí k zdokonalení svých schopností  a k obohacení svých dovedností v oboru masérství. Využil jsem i další možnosti, kteŕe škola nabízí. Jednou z nich byla  nabídku školy účastnit se celostátní soutěže Zlatý masér. Díky podpoře našeho učitelského sboru  jsem se umístil na třetím místě této soutěže a tím odstartoval kariéru maséra. Účast v soutěži mi velice pomohla najít skrytý talent za což jsem vděčný a myslím si, že každý má možnost si toto zkusit a pokusit se prosadit v tom, co ho baví a naplňuje.”

K soutěži Zlatý máser:
“Soutěž Zlatý masér se konala v lázních Klimkovice v roce 2019. Soutěže se účastnilo několik škol z různých koutů ČR i ze zahraničí. Každý účastník si losoval masáž, jejíž provedení následně hodnotila porota. Ta hodnotila průběh masáže, komunikaci s klientem, volbu masážního přípravku a další prvky. Po ukončení všech masáží probíhalo vyhodnocení ze strany poroty a závěrečné určení vítězů. V soutěži jsem se umístil na třetím místě.”

Děkujeme Davidovi za skvělou reprezentaci školy a přejeme mu hodně štěstí na startu jeho profesionální masérské kariéry!


Pražský Studentský Summit pohledem našeho studenta

Adam Štrajt, student třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost, se pravidelně účastní Pražského Studentského Summitu, který uvádí studenty do světa mezinárodních vztahů a zároveň zlepšuje jejich komunikační dovednosti. V letošním roce proběhl už 26. ročník projektu, z pochopitelných důvodů tentokrát on- line (fotka je z předchozího ročníku). Adam projekt popisuje takto:

Prostřednictvím simulace jednání vrcholných institucí mezinárodních organizací mají účastníci možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dědictví či životního prostředí a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Pražský studentský summit dává účastníkům unikátní možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. Projekt, který se hlásí k myšlence neformálního vzdělávání, klade důraz na rozvoj osobnosti svých účastníků a doplňuje tak výuku na českých školách.

Základním cílem projektu je rozvinout znalosti, dovednosti a schopnosti jeho účastníků, a to nejen studentů středních a vysokých škol, kteří na projektu vystupují v roli diplomatů, ale i členů přípravného týmu PSS. Účastník projektu si odnáší nové poznatky, vybrousí “soft skils” a modeluje své kritické a analytické myšlení. Projekt je otevřen všem uchazečům bez ohledu na to, jaké jsou jejich zájmy a profesní plány, jelikož se zaměřuje na rozšiřování kompetencí, jež naleznou uplatnění v běžném životě i v jakémkoli odvětví lidské činnosti.

Jako největší přínos projektu vidím určitě zlepšení komunikaci s ostatními a mluveného projevu v anglické jazyce.

 


Školení modeláže nehtů

Dne 10.a 11.5.2021 do našeho kosmetického studia U Růže, zavítala paní školitelka  Romana Musilová, z firmy „Modeláž nehtů“. Z široké nabídky kurzů jsme si vybraly dva nejzajímavější, a to, “Gel lak” a “Základy gelové modeláže”. Paní lektorka měla velice příjemný a profesionální přístup. Nejdříve nám vysvětlila teorii nehtové modeláže a poté jsme si  mohly vyzkoušet samy ,jak budeme pracovat  v praxi. Měly jsme i možnost vyzkoušet  produkty od firem EBD a Platinum a dozvědely jsme se spoustu nových informací a vychytávek v modeláži nehtů.Po absolvování kurzů jsme úspěšně obdrželi certifikáty od firmy „Modeláž nehtů“.

Žákyně třídy 3.B Katrin Krempatská a Tereza Horáková žákyně třídy 2.B

Projekt Lucie Ondrové – Deník této doby, aneb co mi COVID dal?

Lucie Ondrová přijala výzvu Pedagogicko – psychologické Poradny v Ústí nad Orlicí a účastnila se projektu “Co mi COVID dal?”, který si kladl za cíl poukázat i na pozitiva, která aktuální těžká situace přináší. Poradna její snadu ocenila a vyhodnotila její práci jako jendu z nejlepších, kterou bude dále prezentovat na svém Instagramu a v listinné podobě Deníku, který bude vyústěním celého projektu.
Lucie k účasti v projektu napsala:  “Do projektu „Deník této doby„ jsem se zapojila z důvodu, že mi to přišlo zajímavé a protože jsem chtěla poukázat i na to, že covid jenom nebere, ale i dává. Zpracovávání projektu mě velmi bavilo a kdyby přišla zase nějaká taková příležitost, určitě bych se do ní zapojila znovu. Moc se těším na to, až to uvidím v listinné podobě. Rozhodně si to schovám na památku a také jako připomínku toho, co se událo.” Lucce za její práci v tomto i dalších projektech moc děkujeme!

Co mi COVID dal?

Teď není lehká situace. Půlku věcí, co jsme mohli dělat, tak nemůže. Na hodně lidí to může mít špatný vliv, například více konzumují alkohol a v horších případech přicházejí drogy a ve špatné finanční lidé páchají i sebevraždy. Ale může to mít v sobě i něco dobrého. Například, protože muži nemohou chodit do restaurací nebo hospod, tak můžou trávit více času s rodinou. Když by někdo měl říct, co mu covid vzal, tak by variant bylo mnoho. Ale zamyslel se někdy někdo na tím, co mu covid dal? Mě toho dal hodně, hlavně ve škole. Přijde mi, že co jsou školy zavřené, tak mezi sebou žáci více komunikují. Dřív se naše třída dělila na jednotlivé skupiny. A co je covid, přijde mi, že spolu více komunikujeme. Nebo mi taky ulehčil dojíždění do školy. Začínali jsme v devět, ale kvůli špatným autobusovým spojení jsem musela stejně vstávat už v sedm. Takhle to je snadnější, když je distanční výuka, nemusí se nikam dojíždět. Další věc, kterou mi dal bylo to, že jelikož je distanční výuka, tak se můžu připojit kdekoliv. A proto můžu trávit více času u svého kluka. No jo, dal mě toho hodně, ale co můžu dělat, když pomalu nemůžu vycházet ven? Zdokonaluji se v malování, což mě moc baví. Trávím tím téměř veškerý svůj volný čas


Představení obcí, ve kterých žijí naši studenti

Naši studenti oboru Veřejnosprávní činnost se seznamují s fungováním obce, ve které žijí. Zveme všechny čtenáře na krátký výlet! Pojďme společně navštívit obce v Pardubickém kraji a poznat místa, kde naši studenti tráví díky pandemii většinu svého času!


Prezentace oblíbených seriálů a knížek našich studentů

Distanční výuku se snažíme našim studentům (a vlastně i sami sobě? zpestřovat, jak se dá. Jednou z možností jsou i různé soutěže.
Aktuálně např. probíhá hlasování o nejlepší prezentaci na téma “Můj oblíbený seriál a knížka”.
Pokud se vám nějaká prezentace líbí, hlas jí můžete dát tady⬇️⬇️

 Další video našich studentek – Marketingový mix


Základy pro dokonalý střih online cestou 

Dne 14. 4. a 21.4. 2021 se naši žáci prvních, druhých i třetích ročníků zúčastnili dvouhodinového webináře od kadeřnické firmy MATRIX pod vedením školitelky Kristýny Dvořákové, která je jednou z profesionálních školitelek pro tuto firmu. Webinář měl dvě části, teoretickou a praktickou. V první části se lektorka snažila přiblížit žákům historií stříhání. V připravené prezentaci je seznámila s životem a prací předních kadeřníků minulého století jako byl londýnský kadeřník Vidal Sassoon nebo Leonard Lewis, dále žákům prezentovala průřez módních střihů tohoto století. V druhé části si měli studenti prakticky doma před obrazovkou počítače vyzkoušet základní postoje při stříhání, správné držení nůžek a hřebene pod vedením lektorky. Tento webinář měl velký úspěch a již nyní se těšíme na další.


Úspěch v ekonomických soutěžích podruhé 

Možná jste zaznamenali, že tým studentů z 2. BN ve složení Eva Pražáková, Miloš Prášek a Michal  Pidra se chystal na okresní kolo soutěže Finanční gramotnost. Máme velkou radost, že tito studenti byli úspěšní a obsadili krásné druhé místo. 

Ale tím výčet našich úspěchů nekončí.  

Miloš Prášek z 2. BN postoupil do krajského kola soutěže Ekonomická olympiáda a v konkurenci více než 40 vrstevníků z různých škol Pardubického kraje obsadil skvělé 13. místo. 

Pokud by Vás zajímalo, s jak těžkými otázkami si musel Miloš poradit, tak můžete nakouknout (a samozřejmě i zkusit ) do vzorového testu v tomto odkazu: https://ekonomickaolympiada.cz/dulezite/o-soutezi-informace-o-soutezi/ 

Všem našim úspěšným studentům gratulujeme! 


Co mi dal covid

Úvahu nad současnou situac pohledem jedné z našich studentek si můžete stáhnout zde


Podnikáme…

Máme spoustu nápadů na založení vlastní firmy. V minulých letech jsme vyzkoušeli opravdové podnikaní a ve škole založili reálné firmy (např.: Studentská minutka – občerstvení, Lavender bags – výroba dárkových předmětů). Jako mnoho jiných aktivit nám i tuto letos trochu zkazila pandemie, ale nevzdáváme se a i přes nepříznivou situaci jsme i tento rok odstartovali vlastní podnikání v tzv. fiktivních firmách.

Vybrali jsme si předmět podnikání, vymysleli originální názvy a založili společnosti s veškerou administrativou, která s tím souvisí. Téměř vše v našich společnostech funguje jako v reálné firmě – pouze nepoužíváte skutečné peníze. Vedeme daňovou evidenci, sepisujeme objednávky i reklamace, zkoumáme trh, silné i slabé stránky našich podniků, vytváříme reklamu a propagační materiály, plánujeme rozpočet, vyplňujeme nezbytné doklady, …

Podívat se můžete na malou ukázka naší práce:

Obr. 1.: Ukázka prezentace firmy „Knihkupectví Anděl“

Obr. 2.: Ukázka SWOT analýzy „Květinářství Černá“

Fungování Integrovaného záchranného systému v ČR 

Jak dlouho u nás funguje Integrovaný záchranný systém? Proč mimořádné události ohrožovaly zdraví a životy našich občanů? Která preventivní opatření v krajině významně sníží riziko povodní? Na tyto otázky jsme společně hledali odpovědi v předmětu Veřejná správa.

Mgr. Lucie Vargová

Materiály studentů:

Historie povodní v Čr
Historie mimořádných událostí na území ČR
Mimořáné události v historii ČR


Zapojení do ekologických projektů

Žáci se zapojili do projektu DARY ZEMĚ A ZEMI . Cílem bylo evokovat v žácich pocity, že přírodní boatství nelze jen využívat,ale i posoudit vliv na životní prostředí a především se zamyslet, co může každý jednotlivec udělat sám za sebe.Projekt umožnil získávat znalosti a dovednosti, ale také vytvářel vlastní názory a postoje žáků. Nezbytnou součástí bylo posilování komunikace, umění aplikovat poznatky získané ve vyučování k utváření vlastních postojů k dané problematice.
Dále realizujeme projekt KAŽDÁ POTRAVINA MÁ SVŮJ PŘÍBĚH, kde žáci zjišťují jaké ekologické aspekty předcházejí tomu než uvidíme finální potravinu na talíři.. Dalšími aktivitami v rámci výuky byla témata KDYŽ NÁM PŮDA ŘEKNE DOST, JEDLÉ PLEVELE a téma BALENÁ VERSUS KOHOUTKOVÁ záměřené na kvalitu pitné vody..Při výuce HOZ byla věnována pozornost znečištění světového oceánu.

 

PROJEKT PLASTY
Přínosem projektu bylo jeho propojení s ekologií především v tématu Plasty a životní prostředí. Zajímavostí bylo rovněž sledování zdravotní nezávadnosti plastových hraček, což přispělo k rozšíření vědomostí z běžné výuky. Novinkou v tomto projektu bylo vytvoření ankety, jak v třídním kolektivu, tak mezi občany v oblasti třídění plastů.


ZPV distančně 

I v online výuce jde procvičovat základy přírodních věd zábavně. Využíváme cvičení a další materialý z webu prgramalf, najdete je např, zde nebo zde


 Zapojení do preventivních programů

Naši studenti se pravidelně zapojují do preventivních programů. Ten aktuální je na téma “doby covidové” a výsledky jejich práce budeme postupně přidávat na náš web,


Veřejná správa distančně

Je naše armáda profesionální? Kdo chrání Českou republiku před hrozbami terorismu či extrémismu? Patří policisté mezi příslušník y bezpečnostních sborů? Odpovědi na tyto otázky jsem hledala společně se studenty 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost. Spojíme-li nové nabyté znalosti s dovednostmi získanými na hodinách informatiky, vzniknou díla, která všem poutavou formou přiblíží distanční výuku na naší škole.

Mgr. Lucie Vargová

 


Distační výuka našich kosmetiček a studentů obchodního oboru

 

 

Ani v distanční výuce nezahálíme

I v této nešťastné době, kdy odborný výcvik trávíme u svých PC při online výuce, nezahálíme a trénujeme alespoň na cvičných hlavách, nebo na svých rodinných příslušnících. Tady je malá ukázka prací žáků 2.ročníku.


On-line školení pro budoucí kadeřnice

Dne 28.1.2021 a 2.2.2021 proběhla na naší škole pro žáky všech ročníků oboru Kadeřník on-line školení. Vše pod vedením kadeřnice a technoložky Kristýny Dvořákové. Tentokrát na téma: Motivace do profese kadeřnice/ kadeřník. V první části školitelka žákům popsala svoji vlastní cestu k profesi. V části druhé se dotkla základních a důležitých prvků oboru, kterými jsou: zručnost, kolorimetrie, technické myšlení, ovládání PC, komunikace, znalost módních trendů. V části poslední nabídla studentům možnost dotazů, přičemž se rozvinula zajímavá diskuze. Celé školení proběhlo v přátelské atmosféře . Bylo nejen zajímavé, ale i velkou motivací pro žáky.


Prezentace o Evropské Unii

V rámci soutěže pořádané EU studenti maturtiního oboru Veřejná správa vypracovali několik prezentací na téma Evropsk´Unie. Podle zadání měly být prezentace určené pro “mladší spolužáky”, takže v rámci prezentací se pokusili hravou formou předat základní informace o EU.

Ukázka prezentací


Výuka německého jazyka

I během distanční výuky cizích jazýků se snaží naši kantoři přicházet s originálními zadání. Najo příklad přidáváme ukázku z výuky německého jazyka. Na obrázcích jsou zadání a klíč k úkolu, na posledním obrázku potom ukázka vypracování některými žáky.

 

 


PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

K této činnosti přistupuje škola s maximální prioritou, protože v současné době jsou mladí lidé vystaveni mnoha vlivům, pokušením a svodům.nMladí lidé se obtížně konfrontují s osobní zodpovědností za své jednání, často tomuto termínu ani nerozumí, nedokážou spojit své jednání se zodpovědností za důsledky, které z něj vyplývají, a to i v případě, že jejich chování hraničí i s případným kriminálním jednáním. Cílem školní prevence mimo jiné je i zvýšit jejich povědomí o zodpovědnosti za své chování a jednání.
Jednou z činností je pravidelná spolupráce s organizací ACET, která poskytuje žákům preventivní programy na aktuální témata v životě mladých lidí.

Hlavním cílem je minimalizace a předcházení rozvoje rizik v těchto oblastech:
-Interpersonální agresivní chování
(agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie)
-Závislostní chování (užívání všech návykových látek, netolismus, gambling)
-Negativní působení sekt, Sexuální rizikové chování

Dílčí cíle: Rozvoj vztahu k sobě samému i k druhým. Rozvoj osobnosti a pomoc při utváření žebříčku zdravých životních hodnot.
Přínos těchto aktivit vidí škola ve snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence. Realizované programy umožňují našim žákům snadnější rozpoznání rizik, pojmenování a hledání východisek z obtížných situací. Důležité je také pozitivní nasměrování života mladých lidí.

Příklady realizovaných programů: Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést.
I v současné době distanční výuky škola tyto programy realizuje on-line formou a případné potřeby žáků jsou řešeny osobními konzultacemi přes třídní učitele, metodika prevence a výchovného poradce.

STÁHNOUT


Hry podporující finanční gramotnost

Křížovka

ZADÁNÍ

ŘEŠENÍ

Doplňovačka

ZADÁNÍ

ŘEŠENÍ