Vyberte stránku
Ve spolupráci s PPINK jsme nedávno uspořadali seminář “Objev v sobě podnikatele”? Několik studentů přišlo se zajímavými nápady a proto jsme se rozhodli spolupráci prohloubit a navázat konzultacemi v prostorách podnikatelského inkubátoru v Pardubicích?
Během dnešního dopoledne tak měli naši studenti možnost svoje nápady dále rozvíjet a debatovat nad nimi s profesionálem v oblasti rozvoje podnikání a start-upů. Ze setkáni vzešla řada podnětů a dalších nápadů, cestou domů se pak rozvinula debata, jak na něj navázat v praxi. A pokud na realizaci studentských projektů opravdu dojde, (nejen) z našich Facebookových stránek se to určitě dozvíte?