Vyberte stránku

Podnikání


Podnikání 
64-41-L/51

Co budeš umět?

  • Získáš schopnosti pro samostatné podnikání
  • Poznáš principy ekonomiky, účetnictví, práva nebo elektronické komunikace a psychologie
  • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat získané dovednosti na konkrétní situace podniku
  •  Velký důraz klademe také na práci s informacemi a na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná  forma) – školné 1500 Kč.

Leták – Podnikání