Vyberte stránku

Soutěž odborných dovedností

SŠ obchodní a služeb SČMSD v Poličce se rozhodla z důvodu nelehké situace, která nemile ovlivňuje všechny aspekty našich životů, uspořádat tradiční soutěž odborných dovedností formou on-line a podpořit tak naše žáky ve snaze tvořit, pracovat a vzdělávat se i doma. Obzvlášť v oboru služeb, které se týkají estetické stránky, je velmi důležitá zpětná vazba a ohlasy okolí.

Letošní téma „Bohyně Řecka“ oslovilo dvacet žákyň z oboru Kadeřník a Kosmetické služby, které se do soutěže aktivně zapojili. A neměly to vůbec lehké! Z důvodu nařízení vlády o uzavření škol, musely soutěžní účes a make-up vytvářet doma, v online spolupráci s učitelkami odborného výcviku, tedy pouze za přispění teoretických rad a nápadů. Navíc bylo třeba přesvědčit i nějakou modelku z řad maminek, sester nebo kamarádek v blízkém okolí. Připravené účesy a make-up samy co nejlépe vyfotily.

Veškeré fotografie a medailonky byly umístěny na Facebook a web školy, kde měla možnost hlasovat široká veřejnost. Dalšími hodnotiteli byla odborná porota a vedení školy. On-line soutěž se setkala s velkým ohlasem a podporou, za kterou bychom rádi touto cestou poděkovali.

A jak to vše dopadlo? U oboru Kadeřník si cenu veřejnosti a poroty odnesla T. Hofírková, další ceny A. Šimková a Š. Svobodová.

Za make-up obdržela nejvíce bodů R. Moravcová, od poroty A. Dubská, od vedení školy A. Petráňková a M. Kalasová.

Slavnostní předávání cen proběhlo 7. 12. 2020. Touto cestou bych ráda poděkovala odborné porotě za hodnocení a sponzorům soutěže: Město Polička, SAPO- kadeřnické potřeby, firmy Schwarzkopf a Subrina professional a také škole, která poskytla finanční odměnu pro žáky.

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, ať už vlastní prací, podporou spolužáků nebo hlasováním, patří velké díky. Gratulujeme vítězkám a těšíme se, že v budoucnu budeme moci vše sledovat a obdivovat na vlastní oči

Soutěž se konala s finanční podporou Města Poličky.