Vyberte stránku

Informace pro zájemce o studium – Obory vzdělání

„Přijďte k nám, pokud budete chtít, odejdete nejen s maturitním vysvědčením nebo výučním listem,
ale i s dalšími kvalifikacemi.“

Všechny obory v denní formě jsou pro školní rok 2023/2024 BEZ školného.

Maturitní obory

pro informace o oborech klikněte na obor, který vás zajímá

Obchodník se zaměřením grafika v marketingu


Veřejnosprávní činnost 


Kosmetické služby


Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

pro informace o oborech klikněte na obor, který vás zajímá

Kadeřnické služby


Rekondiční a sportovní masér


Operátor skladování 

Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podnikání 

Obchodník 

66-41-L/01

Zaměření: Grafika v marketingu

Chceš pracovat jako grafik, kreativec v reklamních agenturách, v grafických studiích, v DTP studiích, výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství?
Co se zde naučíš?
 • Počítačová Grafika
 • Grafický desing a vizuální komunika
 • Grafika médií
 • Design tiskovin a produktů
 • Fotografie v obchodní praxi
 • Design digitálních médií
 • Podnikání ve studentské firmě v rámci Centra fiktivních firem
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

Učební-plán-Obchodník-Grafika v marketingu

Obchodník – Grafika v marketingu

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01
Chceš být policistou, pracovat na městském či krajském úřadě, u soudu nebo studovat na vysoké škole?
Studuj atraktivní obor Veřejnosprávní činnost.

Co se zde naučíš?
 • orientovat se v českém právním řádu
 • pochopit systém fungování veřejné správy
 • sestavit obchodní dopis nebo jednoduchou smlouvu
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • vést účetnictví
 • vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se můžeš ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých
školách.
Získané znalosti a dovednosti umožňují uplatnění i v soukromém sektoru.
Garantem oboru je právník JUDr. Jiří Kašpar
Uplatnění po studiu:
 • Obor nabízí široké uplatnění na stabilních pozicích s dobrými příjmy např.:
 •  Ve státní správě
 • V samosprávě na obecních, městských a magistrátních úřadech
 • V orgánech Evropské Unie
 • V občanském sektoru
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

Kosmetické služby

69-41-L/01

Zajímá tě péče o pleť, baví tě líčení, chceš poznat nové trendy v kosmetice a naučit se pracovat s přístrojovou technikou?
Co se zde naučíš?
 • poskytovat komplexní kosmetické ošetření pleti
 • Líčení – denní, večerní, slavnostní
 • používat přístrojovou techniku – laser, galvanickou žehličku, ultrazvukovou špachtli
 • poskytnout komplexní péči o ruce a nohy
 • Získáš základní odborné znalosti
 • Další dovednosti, které se naučíš na nadstandardních školeních a kurzech pořádaných školou
 • Tyto kurzy jsou zaměřené na vyšší úroveň kosmetické péče a nové postupy při jejím vzdělávání
Uplatnění po studiu:
 • odborný pracovník v kosmetických salonech
 • můžeš si založit svůj vlastní kosmetický salon
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma) 5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (dálková forma)

Učební-plán-Kosmetické-služby Kosmetické služby – leták

 

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

 

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01

Chceš se naučit, jak funguje lidské tělo, jakými způsoby a procedurami můžeš ulevit od bolesti?
Co se zde naučíš?
 • Budeš schopná/schopná poskytovat profesionální masérské služby
 • Rovněž se budeš orientovat v péči o tělo a  zdravém životním stylu
 • V nadstandardních kurzech (zahraniční stáže, certifikované kurzy atd.) získáš další odborné znalosti, které tě budou posouvat dál vzdělávání
Uplatnění po studiu:
 • ve wellness a fitness centrech, lázeňských zařízeních, masážních salónech nebo si můžeš zařídit svou vlastní praxi

 

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

 

Kadeřník 

69-51-H/01

Co se zde naučíš?

 • běžné kadeřnické činnosti
  holení
 • využít kadeřnické nástroje a přístroje
 • používat vlasovou kosmetiku
 • základní dovednosti v kosmetické úpravě obličeje pro různé příležitosti
 • vlásenkářské činnosti

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Operátor skladování 66-53-H/01

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Pracovat v logistických centrech moderních firem
 • Obsluhovat techniku

Co budeš umět?

 • Budeš se orientovat ve fungování skladů a administrativě s tím spojené
 • Naučíme tě řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky

 

 

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Operátor skladování – Leták

Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podnikání 64-41-L/51

Co budeš umět?

 • Získáš schopnosti pro samostatné podnikání
 • Poznáš principy ekonomiky, účetnictví, práva nebo elektronické komunikace a psychologie
 • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat získané dovednosti na konkrétní situace podniku
 •  Velký důraz klademe také na práci s informacemi a na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná  forma)

 

Leták – Podnikání


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /srv/_container/_1000194/web/content/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
Facebook Pagelike Widget