Vyberte stránku

Školská rada v loňském projektu „Je to o nás, je to pro nás“ oslovila studenty naší školy a v rámci spolupráce vzniklo několik nápadů včetně nápadu na venkovní učebnu s relaxačním a volnočasovým centrem. Nápad byl přednesen paní ředitelce a uvidíme, zda se takového místa dočkáme.

Vzhledem k letos nově vznikajícímu školnímu parlamentu, který spolupráci se studenty přebírá, se ŠR zaměřila na pedagogické pracovníky. Představujeme návrh, který navazuje na dříve vzniklou myšlenku. Jedná se o výměnu nápadů do výuky, kdy během distanční výuky vznikla v MS Teams skupina, kde jsme si s kolegy mohli předávat inspiraci. Rádi bychom při pravidelných setkáních sdíleli dobré zkušenosti z praxe a projektů, osvědčené metody a inovace. Uvidíme, jestli se i tento nápad setká s ohlasem.

Za Školskou radu M. Zárubová