Vyberte stránku

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ – MODERNÍ DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA


Žáci třetích ročníků oborů Veřejnosprávní činnost, Obchodník a Kosmetické služby v průběhu podzimu absolvovali projektovou výuku zaměřenou na poznání historických milníků moderních dějin českých zemí. Propojili jsme předměty Občanská výchova, Informační a komunikační technologie a Český jazyk a literatura.

V první fázi si žáci zvolili témata, která je nejvíce zaujala a začali bádat. Cílem bylo najít kvalitní informační zdroje, téma do hloubky zpracovat a vytvořit komplexní graficky zajímavé a informačně hodnotné prezentace. V hledáčku žáků byly osobnosti a významné události – Milada Horáková, Jan Palach, atentát na R. Heidricha, Hubert Habermann, bratři Mašínové, převzetí moci komunisty v únoru 1948 nebo Sametová revoluce.

V listopadu, měsíci, kdy slavíme Den boje za demokracii a svobodu, proběhl projektový den. Žáci prezentovali a představovali výsledky své práce. Nejtěžším úkolem se ukázalo nejen sebehodnocení ale také hodnocení spolužáků a poskytnutí konstruktivní zpětné vazby. Stanovili jsme si kritéria a systém hodnocení a výstupů, bez kterého by práce nebyla komplexní. Došli jsme k uvědomění, že nejen samotná témata a znalosti dějin jsou důležitá. Podstatná byla i cesta k nim, práce s informačními zdroji, jejich ověřování a tvorba vyvážených prezentací, které není vždy snadné před kolektivem obhájit, vystoupit a jít takzvaně s kůží na trh. Právě to jsou ale tolik potřebné dovednosti pro budoucí uplatnění nejen v profesním životě.

Velkým zdrojem a inspirací pro nás byly projekty Člověka v tísni a organizace Post Bellum – Paměť národa. V duchu aktuálního dění jsme se tak zapojili do celostátních Studentských prezidentských voleb a zorganizovali je ve škole. Volit mohli žáci starší patnácti let, prostřednictvím školního rozhlasu jsme představili projekt a do volebního koutku pozvali osazenstvo školy. Účast byla velmi solidní, ze studijních oborů volilo 66% žáku, z učebních 41% žáků. Jednoznačně zvítězila kandidátka Danuše Nerudová. Spočítané hlasy jsme odeslali do systému a čekali na celostátní výsledky, které souzněly s těmi na naší škole. I organizace voleb, tvorba volební komise a sčítání hlasů byly přínosnou zkušeností.

Závěrem a odměnou za tříměsíční poctivou práci byla návštěva Institutu Paměti národa v Pardubicích. Prošli jsme nejen interaktivní výstavu Za Československo!, ale absolvovali jsme i workshop s tématem politických vězňů komunistického režimu. Projekt Paměti národa je založen na reálných vzpomínkách a osudech jednotlivců, kteří se stali obětí režimu nebo proti němu bojovali. Už nešlo o data, poučky a věcné informace. Prožívali jsme znovu životní příběhy opravdových lidí, všemi smysly jsme procházeli klíčové okamžiky jejich životů, viděli, slyšeli, byli jsme na dopoledne lapeni v době ne tak dávno minulé, která je dozajista víc než důležitá pro budoucnost.  Neváhejte a do Pardubic se vydejte, my jsme tam rozhodně nebyli naposledy a projektové vyučování budeme dál rozvíjet a zdokonalovat. Poděkování patří všem zúčastněným, kteří odvedli skvělou práci s vysokou přidanou hodnotou.

Mezinárodní den štěstí 2022


Když jsme uvažovali, co pro nás znamená štěstí, došli jsme k závěru, že pomoct někomu, kdo to má v životě opravdu těžké, nás naplňuje pocitem štěstí a dává nám to smysl.

A komu konkrétně bychom chtěli alespoň trochu usnadnit život?

Jedné rodině z Litomyšle, která si prožila ledacos těžkého.

Začátek příběhu byl pěkný. Manželům Vomáčkovým se narodil syn Martin. Brzy po narození ale začalo být zřejmé, že Martínek se nebude vyvíjet jako většina dětí. Chlapečkovi byl diagnostikován autismus a postupem času se ukázalo, že je i těžce mentálně retardovaný. Tato situace byla pro rodiče velice obtížná, ale společně péči o syna, který nemluví a chvíli neposedí, zvládali. A život, i když těžký, běžel dál. Za několik let se manželům narodila Nelinka a vypadalo to, že se na ně konečně usmálo štěstí. Toto období radosti ale bylo neskutečně krátké. Pár týdnů po narození holčičky bylo u maminky objeveno onkologické onemocnění, kterému bohužel za dva měsíce podlehla. Tatínek Martin se ocitl v těžké situaci, musel se postarat o novorozenou dceru, syn Martínek vyžadoval nepřetržitou péči. Pomohl dědeček i další příbuzní, ale většina starostí zůstala na otci.

Když jsme se dozvěděli o nelehkém osudu pana Martina, začali jsme vymýšlet, jak mu pomoci.

Nakonec jsme se rozhodli uspořádat Charitativní den pro své mladší spolužáky, kde jim nabídneme ke koupi drobné občerstvení, sushi, kávu, čaj, ale i míchané nealko drinky a nealko punč. Vyrobíme i originální náramky a štěstíčka. A protože jsme vyučení v různých oborech, nabídneme i masáž a vytvoření účesu.

Víme, že peníze maminku rodině nevrátí a Martínka neuzdraví, ale alespoň pomohou řešit finanční starosti.

A jak projekt dopadl?

Třída 1. BN – nástavbové studium Podnikání –  dne 28. 3. 2022 předala  výtěžek Charitativního dne a drobné dárky tatínkovi Martínka a Nelinky.
Tatínek velmi ocenil nadšení našich studentů a poděkoval jim nejenom za vybrané peníze, ale i za jejich vnímavost a ochotu pomoct druhým. Setkání bylo radostné, ale také dojemné.

BEAUTY DAYS v Domě pro seniory v Bystrém 


Ve středu 7. 12. 2022 jsme navštívili seniory v Bystrém za účelem zpestření jejich vánočního programu. S kadeřnicemi a kosmetičkami jsme klientům poskytli naše služby v podobě úpravy vlasů, lakování nehtů, drobných kosmetických úprav obličeje a líčení.

Vánoční atmosféra, příjemné prostředí a nadšení klienti nám udělali velkou radost. Byli jsme spokojeni, že jsme mohli udělat v předvánočním čase dobrý skutek.

 

Halloween na Obchodce


V roce 2021 jsme odstartovali tradici Halloweenu na Obchodce. Celá škola se na jeden den promění a  pro studenty jsou připraveny úkoly, hry a další aktivity. MJejich přípravu  organizaci celé akce mají na starost studenti vyšších ročníků (v roce 2021 to byl třetí ročník oborů “Rekreační masér”, v roce 2022 potom studenti prvního ročníku nástavbového studia), ke kterým se přidávají i další spolužáci. Studenti tak dostávají možnost vyzkoušet si svoje organizační schopnosti, zlepšují komunikaci a další dovednosti. Navíc si připravují program tak, aby je samotné bavil.