Vyberte stránku

STUDENTI OBCHODKY V CELOREPUBLIKOVÉM FINÁLE SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

Na výchovu k finanční gramotnosti je dnes u dětí a mládeže kladen velký důraz. I v naší škole se snažíme povědomí o této oblasti žákům rozšiřovat. A jak se nám to daří, si můžeme ověřit, mimo jiné, i účastí v různých soutěžích.

Jednou z nich je Soutěž Finanční gramotnost. Do letošního, již jedenáctého ročníku se zapojilo téměř 21 000 žáků a 325 škol z celé republiky. A v této obrovské konkurenci naši studenti obstáli na výbornou.

Soutěž je pětikolová. Studenti nejprve individuálně vyplňovali test. Následně nejlepší žáci z každé školy vytvořili tříčlenný tým, který musel prokázat své znalosti v testu v okresním kole. Nejúspěšnější řešitelé z každého okresu postoupili do krajského kola, kde opět odpovídali na záludné testové otázky, ale navíc museli vytvořit případovou studii, letos na téma Založení obchodní společnosti. Autoři nejlepších prací dostali možnost svůj podnikatelský záměr obhájit před odbornou komisí, složenou ze zástupců Ministerstva financí, České národní banky a dalších odborníků. A nakonec nejlepší škola z každého kraje postoupila do celorepublikového finále.

K naší obrovské radosti se tým složený ze studentů nástavbového studia Podnikání a oboru Veřejnosprávní činnost Pavlína Tesařová, Denisa Boštíková a David Priesol probojoval až do závěrečného finále.

Samotné finálové klání a vyhlášení výsledků probíhalo v krásných prostorách České národní banky za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury, člena bankovní rady (a v současnosti nově jmenovaného guvernéra ČNB) Aleše Michla a dalších odborníků na finance a podnikatelské prostředí. Při čekání na závěrečné vyhodnocení všichni finalisté navštívili velmi zajímavou zábavně vzdělávací expozici ČNB. Tam mohli obdivovat druhou největší zlatou minci světa a potěžkat si zlatou cihlu vážící takřka 13 kg.

Naši studenti medailové pozice nakonec neobsadili, ale i samotný postup do celorepublikového finále je ohromným úspěchem, ke kterému jim moc gratulujeme.