Vyberte stránku

SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička zapojena do evropského projektu eTwinning

Ve dnech 14. – 17. 10. 2021 proběhlo v polském Krakově setkání projektových manažerů eTwinnigového společenství s cílem najít partnery pro společný mezinárodní projekt, na kterém by pracovali naši žáci společně s učiteli. I já jsem se zúčastnila tematického setkání a v rámci workshopů jsem navázala spolupráci se dvěma spřízněnými školami: Strední odbornou školou technickou ve slovenské Staré Ľubovňi a se Střední školou v Havířově – Prostřední Suché.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou pracovníci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Jsme rádi, že projekt je otevřen i odborným školám a naši žáci odstartují v průběhu školního roku 2021-22 spolupráci na projektu Mediální a skuteční hrdinové v prostředí TwinSpace. Projekt je zaměřen na rozvoj mediální a čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s ostatními žáky budou vyhledávat a rozpoznávat informace z různých médií, hodnotit jejich pravdivost, zkreslování obsahu nebo nepravdy, neboť média a online prostor mají silný vliv na vnímání světa a mohou být zdrojem mediální manipulace a dezinformací. Kromě znalostí si žáci rozšíří své digitální, jazykové a komunikační dovednosti a další dovednosti studenta 21. století (týmová práce, kritické myšlení, kreativita, kulturní povědomí, reprezentace sebe i školy atd.).

Poslední rok ukázal, jak velmi křehké může být tradiční školství a jak důležité je investovat do moderního vzdělávání, které klade důraz na spolupráci, praktické dovednosti využitelné v reálném pracovním i osobním životě. Online prostor a teamová projektová výuka je žákům velmi blízká a dává možnost rozvíjet jejich potenciál. Věřím proto, že nové vzdělávací metody projektu a spolupráce s ostatními žáky a učiteli z dalších škol bude přínosem pro sebevzdělání žáků i učitelů a zpestřením tradiční výuky.

Ing. Marcela Mrázová

ředitelka školy

 

 

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /srv/_container/_1000194/web/content/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
Facebook Pagelike Widget