Vyberte stránku

Setkání se studenty ze SOŠT Stará L´ubovňa


Poslední lednový den proběhlo online setkání se studenty partnerské školy SOŠT Stará Ĺubovňa. Přes technické potíže se nakonec podařilo navázat spojení a naši studenti tak alespoň na dálku poznali “kolegy” z východního Slovenska.

Jiří Kašpar, BA(Hons)


SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička zapojena do evropského projektu eTwinning


Ve dnech 14. – 17. 10. 2021 proběhlo v polském Krakově setkání projektových manažerů eTwinnigového společenství s cílem najít partnery pro společný mezinárodní projekt, na kterém by pracovali naši žáci společně s učiteli. I já jsem se zúčastnila tematického setkání a v rámci workshopů jsem navázala spolupráci se dvěma spřízněnými školami: Strední odbornou školou technickou ve slovenské Staré Ľubovňi a se Střední školou v Havířově – Prostřední Suché.
Jsme rádi, že projekt je otevřen i odborným školám a naši žáci odstartují v průběhu školního roku 2021-22 spolupráci na projektu Mediální a skuteční hrdinové v prostředí TwinSpace.

Věřím proto, že nové vzdělávací metody projektu a spolupráce s ostatními žáky a učiteli z dalších škol bude přínosem pro sebevzdělání žáků i učitelů a zpestřením tradiční výuky.

 

Ing. Marcela Mrázová, ředitelka školy