Vyberte stránku

Dokumenty a metodiky MŠSMT

Dokumenty k přijímáním ukrajinských žáků do škol a jejich adaptace

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/adaptační-skuoina-leták.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha_1017309078_4_vzdelavaci_system_UA.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha_1017309078_5_Vzdelavaci_system_UA_grafika.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha_1017309078_2_metodika_lex_ukrajina.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha_1017309078_0_MSMT_6766_2022_1_Podpis-P

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2022/03/priloha_1017309078_2_metodika_lex_ukrajina.pdfM_konverze.pdf


 

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESP. OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

Informace k provozu škol a školských zařízení od 28. 1. 2021


Informace pro školy a školská zařízení

Informace pro školy a školská zařízení

Organizace školního roku 2021-2022

Prázdninový režim škol, poděkování ministra Plagy a screeningové testování dětí po návratu do škol v září 2021

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/07/priloha_923709760_1_Informace-pro-školy-prázdninový-provoz-a-režim-v-září-2021_final.docx.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/07/priloha_923709760_0_Dopis_PM_Plaga_podekovani_ZS_MS_SS-final.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/07/priloha_923709760_2_Screeningové-testování-dětí-žáků-a-studentů.pdf

OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/priloha_894562118_0_000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf

Diagram testování

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/testovani_diagram.pdf

Opatření obecné povahy
https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/06/priloha_913377438_0_Informace-pro-školy-a-školská-zařízení-1.6.2021-1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/06/priloha_913377438_0_Informace-pro-školy-a-školská-zařízení-1.6.2021-1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/Informace-pro-školy-a-školská-zařízení-24.5_final.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/informace-pro-skoly-od-19-4.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mz_mz_ze_dne_6_4_2021_ochrana_d__chac__ch_cest_s_____innost___od_12_4_202150-1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/opat__en___obecn___povahy_4337_2021_7.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mz_mz_ze_dne_6_4_2021_ochrana_d__chac__ch_cest_s_____innost___od_12_4_202150.pdf

Dodatek k opatřením obecné povahy – mimořádné termíny DT a PZ

Informace k provozu škol

 

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/dodatecne-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-2452021.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimoradne_opatreni_provoz_skol_s_ucinnosti_od_24_5_2021.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimořádné_opatření_omezen��_obchodu_a_služeb_s_účinností_od_24_5_2021.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-245-final.pdf

 

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/priloha_897758269_0_Informace-pro-školy-a-školský-zařízení-20.-4.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/informace_pro___koly_a___kolsk___za____zen___1-1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/informace_pro___koly_a___kolsk___za____zen___final_k_odesl__n__.pdf

 

Návrat žáků do škol – metodické doporučení

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/navrat_pedagogicka_cast_31_03.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/m___navrat_pedagogicka_cast.pdf

 

Testování zaměstanců

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mo_mz_testov__n_______k___ve___kol__ch_s_platnosti_dnem_vyd__n___ze_dne_6_4_2021.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mo_mz_testov__n___zam__stnanc___ve___kol__ch_s_platnosti_dnem_vyd__n___ze_dne_6____.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mo_mz_testov__n___u_p__ij__mac__ch_zkou__ek_s_platnosti_od_26__dubna_2021_ze_d____1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/m__mt_manu__l_testov__ni_06_04_2021_k_odesl__n__.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/m__mt_manu__l_k_provozu___kol_aktualizovan___k_rozesl__n__.pdf

 

Další dokumenty

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne_opatreni_ochrana_dychacich_cest_s_ucinnosti_od_3_5_2021_do_odvolani.pdf

 

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/MSMT_informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_35.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/MSMT_manual_testovani_aktual_19_04_2021.pdf