Vyberte stránku

Certifikáty

 

Dobrá soukromá škola se rozvíjí, zavádí mezinárodní normy ISO, permanentně jde za tím, co si trh žádá.
S kvalitou vzdělávání také úzce souvisí nadstandard, to, co jde nad běžný rámec výuky, tedy v podstatě to, za co rodiče platí školné. Všem žákům nabízíme rodinnou atmosféru. Předností a zároveň „tahákem“ je určitě nižší počet žáků ve třídě, zvýšená péče o každého jednotlivce a téměř rodinná atmosféra a také otevřenost školy vůči veřejnosti. K nadstandardům patří i technické vybavení a pomůcky. Všechny učebny jsou vybaveny hlavním počítačem s dataprojektorem a některé učebny též interaktivnímu tabulemi. Žáci ekonomických oborů jsou vybavováni notebooky jako učební pomůckou. Obdobně se snažíme inovovat technické vybavení školních kadeřnických salonů a kosmetických studií v souladu se současnými trendy.

Kvalitu vzdělávání na naší škole dokládá:

Ocenění kvality školy a jejího řízení udělenými certifikáty je jistě pro všechny pracovníky naší školy zavazující a potěšující. Stejně tak potěšující je i vyjádření předsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA na adresu oceněných soukromých škol: „Takové školy mají, a podle mého soudu budou mít, prostor ve vzdělávacím systému. Je známo, že školu dělají učitelé. Studentům i učitelům přeji, aby takových škol bylo co nejvíce. To je předpoklad vzájemného rovného přístupu, dodržování pravidel fair play, dobrých výsledků a zvyšování výsledků vzdělání.“


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /srv/_container/_1000194/web/content/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
Facebook Pagelike Widget