Vyberte stránku

Certifikát kvality

 

Při příležitosti konání IX. Mezinárodního kongresu soukromých škol, který se uskutečnil 28.4.2011 v reprezentativních prostorách České národní banky v Praze za účasti zahraničních delegací z mnoha evropských států, představitelů vlády, ministerstva školství i České školní inspekce obdržela Střední škola obchodní a služeb ŠČMSD Certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, který škola po pěti letech obhájila a byl jí slavnostně předán předsedou SSŠČMS Mgr. Vladimírem Koldrem.

Jednou ze zásadních podmínek udělení certifikátu kvality jsou výsledky vzdělávání a výsledek hodnocení ČŠI, které musí být ve všech částech posledního komplexního hodnocení minimálně průměrné a lepší. Obdobné hodnocení se používá také při udělování certifikátu kvality právnické osobě dle ISO 9001, kterého je škola také držitelem.

Sledovanými jevy jsou:

  • plánování, příprava a podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /srv/_container/_1000194/web/content/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
Facebook Pagelike Widget