Vyberte stránku

Ceník služeb

Druhopis výučního listu, maturitní vysvědčení 100,- Kč list

Vyhledání informací z archivu pro tisk dokumentů o vzdělání 300,- Kč

Poštovné do vlastních rukou 120,- Kč

Vyhledávání informací za účelem vydání potvrzení o vzdělávání nebo ukončení vzdělávání déle než před 6 měsíci 100,- Kč

Opravné MZ, ZZ (u MZ profilová část) 1000,- Kč

Komisionální zkouška 500,-Kč

Závěrečné zkoušky pro uchazeče, kteří již získali

Osvědčení o profesní kvalifikaci za jednu zkoušku (písemná, praktická, ústní)

1000,- Kč, tzn. 3000 Kč

Kurzy profesních kvalifikací, zkouška podle zákona č. 179/2006 Sb. od 1 500,- a výše, ovlivněno počtem uchazečů a rozsahem kurzu.

Návleky 5,- Kč Kopie A4 jednostranná 2,- Kč Materiál kadeřník, kosmetička +10 %