Vyberte stránku

Adaptační kurz žáků 1. ročníku nástavbového studia

Začátkem školního roku proběhl za skvělého slunečného počasí adaptační kurz našich nových žáků. Akce proběhla ve sportovním duchu a došlo i na koupání.  Akce byla zakončena u táboráku s opékání buřtů, spolužáci se vzájemně poznali a navázali vztahy pro další třídní spolupráci. Děkuji všem, byli jste úžasní! Marcela Mrázová, třídní učitelka